Příjem článků

Příspěvky do časopisu (např. svědectví, reportáže, povídky či recenze) můžete posílat e-mailem na adresu redakce@zivotviry.cz.

Soubory posílejte jako přílohu zprávy v některém z běžných formátů
(např. TXT, RTF, DOC, DOCX, ODT atp.) nebo je můžete vložit (i s diakritikou!)
do těla e-mailu.

Nemáte-li k dispozici počítač, můžete nám články poslat i jako čitelný rukopis/strojopis na adresu Život víry, Primátorská 41, 180 00 Praha 8.

Uzávěrka článků

Pro předem domluvené články bývá 1. den předchozího měsíce
(např. 1. dubna pro květnové číslo). Ostatní články vycházejí/nevycházejí podle uvážení redakční rady a možností.

 

 
 

Podmínky publikování článků

 • Články musejí být původní, autorské. Jejich první uveřejnění by se mělo uskutečnit v našem časopisu. (Není to však nutnou a nepřekročitelnou podmínkou. Pokud však články chcete zveřejnit i jinde, prosíme, abyste nás o tom informovali.)
 • Zasláním článku autor dává souhlas s jeho zveřejněním v časopisu Život víry (v tištěné, elektronické i zvukové verzi), popř. i na internetové stránce časopisu, na webu Svět víry a ve spřátelených médiích (Křesťan Dnes, Rádio 7).
 • Články by měly být dlouhé max. 12 000 znaků (včetně mezer)
 • Redakce má právo zaslané příspěvky krátit a vybrat k nim vlastní titulky, popř. dodat mezititulky.
 • Články jsou zveřejňovány zdarma a není za ně vyplácen honorář. Autorům je zaslán jeden autorský výtisk časopisu.
 • Autoři zodpovídají za obsah článků, důvěryhodnost a původ faktů, citátů, fotografií aj.
 • Spolu s článkem nám prosím zašlete:

  • své jméno a příjmení včetně akademických titulů (povinné, zveřejňujeme; výjimkou jsou citlivá svědectví, která je možné publikovat i pod pseudonymem nebo anonymně)
  • církevní a sborová příslušnost (povinné, zveřejňujeme)
  • profese (podle potřeby zveřejňujeme)
  • kontaktní adresa (abychom vám mohli zaslat autorský výtisk, nezveřejňujeme)
  • portrétová fotografie (nepovinné, zveřejňujeme)
  • jiné fotografie (zejména, pokud nám posíláte reportáž)
   Fotky prosím posílejte v maximálním rozlišení a bez dodatečných úprav (např. ořezů)!

 
 
 
 
 
Kontakt

Křesťanská misijní společnost
Primátorská 41
180 00 Praha 8

Facebook ZV

Klasická verze webu

tel.: 284 841 922

predplatne@zivotviry.cz (L. Zimová)
redakce@zivotviry.cz (T. Coufal, T. Dittrich, K. Coufalová)
inzerce@zivotviry.cz (L. Zimová)